Privacy beleid

/Privacy beleid
Privacy beleid 2018-06-04T17:40:11+00:00

Privacy beleid

Privacy

Autobedrijf-deventer.nl is een website van Autobedrijf Deventer. Autobedrijf Deventer houdt zich aan de geldende Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), de Europese richtlijnen en de gedragscodes van de Dutch Dialogue Marketing Association (DDMA) en Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Autobedrijf Deventer houdt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden. Wij gaan ervan uit dat wanneer u deze site gebruikt, u dit document zorgvuldig doorgelezen heeft. Als u het met de privacy statement oneens bent, doet u er verstandig aan af te zien van het gebruik van onze website. Wij behouden ons het recht voor om, waar nodig, van tijd tot tijd veranderingen in de privacy statement aan te brengen. Wanneer u van deze website gebruik blijft maken nadat (een) dergelijke verandering/veranderingen van deze voorwaarden bekendgemaakt zijn (is), wordt u geacht de privacy statement te hebben geaccepteerd.

Welke gegevens worden bewaard:

  • Algemene gegevens: Dit zijn de gegevens zoals naam, adres en woonplaats, die u invult bij de aankoop van een auto. Deze gegevens gebruiken wij voor onze administratie en eventuele controles.
  • Uw e-mailadres: Als wij een auto van u inkopen noteren wij het mailadres. Het mailadres wordt gebruikt om de officiële RDW vrijwaring digitaal te kunnen versturen.
  • Uw telefoonnummer: Om u te kunnen bereiken mocht de auto afgeleverd worden óf gereed zijn. Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor marketingdoeleinden.
  • Verkeersgegevens: Bij elk bezoek aan onze website worden verkeersgegevens opgeslagen. Dit zijn bijvoorbeeld het aantal pagina’s dat bezocht zijn.
    Deze gegevens zijn niet persoonsgebonden en worden alleen gebruikt om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren.

Waarom en hoelang gegevens worden bewaard:

Gegevens worden opgeslagen, maar worden niet verwijderd, omdat de behoefte bestaat om na een langere periode nog producten na te leveren of de historie van eerdere aankopen te kunnen bekijken. Mocht u dit niet wensen, kunt u ons een verzoek sturen om de gegevens te wijzigen en/of te verwijderen.

Gegevensverstrekking:

Wij stellen uw persoonsgegevens nimmer ter beschikking aan derden. De persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn de gegevens die u zelf in de website invult wanneer u een order plaatst, het contactformulier gebruikt of een klant ervaring schrijft.

Gegevens wijzigen of verwijderen

U kunt via onze contactpagina contact opnemen als u wilt weten welke gegevens over u zijn vastgelegd, als u gegevens wilt corrigeren en als u gegevens wilt laten wissen. Ook kunt u doorgeven dat u niet langer prijs stelt op het per e-mail of post ontvangen van aanbiedingen.

Uw gegevens zijn bij ons veilig

Uw gegevens worden op beveiligde servers opgeslagen en kunnen alleen door middel van een wachtwoord door Autobedrijf Deventer medewerkers benaderd worden.

Vragen over Privacy:

Als u vragen heeft over de manier waarop Autobedrijf Deventer met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u altijd contact opnemen via onze contactpagina.